Found:


Portret van Joke van Gemert,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-59

Portret van L.H. v.d. Meyde,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-82

Portret van Jacob van Kooten,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-55

Portret van F. Harks-van der Goor,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-65

Portret van Gérú Sommerdijk,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-24

Portret van M. Baardman, huisvrouw…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-2

Portret van Ruth Wijting, scholiere…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-70

Portret van Len Rothe,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-96

Portret van Peter Pennings,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-56

Portret van Cees Maas, verkoper -…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-73