Found:


Tony Artz als schipper op een…

Jan Schüller (attributed to), 1904, photograph, RP-F-2010-21-29

Filipijnse jongens in kano’s op de…

Jan Schüller (attributed to), 1904, photograph, RP-F-2010-21-36

Vier mannen op het dek van een…

Jan Schüller (attributed to), 1904 - 1905, photograph, RP-F-2010-21-65

Portret van William Home, jurylid…

Jan Schüller (attributed to), 1904, photograph, RP-F-2010-21-14

Parade van auto’s op de…

Jan Schüller (attributed to), 1904, photograph, RP-F-2010-21-21

Boerderij van Ives [?] tijdens de…

Jan Schüller (attributed to), 1904, photograph, RP-F-2010-21-43

Kolentrein in het bos achter The…

Jan Schüller (attributed to), 1904, photograph, RP-F-2010-21-27

Gondel met vrouwen op de…

Jan Schüller (attributed to), 1904, photograph, RP-F-2010-21-38

Pemberton Apartments tijdens de…

Jan Schüller (attributed to), 1904, photograph, RP-F-2010-21-42

Gezicht over het water, in of bij…

Jan Schüller (attributed to), 1904 - 1905, photograph, RP-F-2010-21-63