Found:


Baron van Spaen bij kasteel Biljoen…

Barentie Willem Dietz, after Adrien Godefroy, 1825, print, RP-P-1878-A-1883

De slag bij Woeringen, naar een…

Philippus Dunst, 1848 - 1850, print, RP-P-OB-78.122

Grafmonument voor Ahasverus van den…

Jacob Ernst Marcus, after Hendrik Jan van Amerom, 1807, print, RP-P-1938-398

Wandopstand van beweegbare…

Barentie Willem Dietz, after Klaas Joh. Sannes, 1824, print, RP-P-1909-1320

Ds. O.G. Heldring en de vijf door…

W. Lindemann, 1870 - 1875, print, RP-P-OB-102.622

Gezicht op de Rijn beneden Arnhem

Henricus Wilhelmus Couwenberg, after Abraham Johannes Couwenberg, 1838, print, RP-P-1912-607

Gezicht op de uiterwaarden van de…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, after Abraham Johannes Couwenberg, 1838, print, RP-P-1904-1408

Vrouwelijke heilige met lantaren en…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, 1837, print, RP-P-1912-548

Gezicht op een dal in park…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, after Abraham Johannes Couwenberg, 1838, print, RP-P-1904-1414

Breken van het ijs in Arnhem

Reinier Craeyvanger, after Alexander Ver Huell, 1855 - 1880, print, RP-P-BI-6431