Found:


Seated Man Wearing a Cap, his Left…

Cornelis Pietersz. Bega, c. 1658 - c. 1660, drawing, RP-T-1880-A-86(R)

Aenschouwt nu teere Jeugt to u…

Jan van Lee, 1739 - 1786, print, RP-P-OB-84.347

Portret van Hendrik Tilly

Cornelis van Noorde, 1767, print, RP-P-1939-272

Heilige Familie met twee engelen

Jacob Matham, 1602 - 1605, print, RP-P-1902-A-22394

Portrait of an Unknown Woman

Jan Jansz Mostaert, c. 1525, painting, SK-A-3843

Plate with an iceskating scene

anonymous, c. 1740 - c. 1760, plate (dishes), AK-NM-13526

Portret van Jan de Visscher

Cornelis van Noorde, after Jan de Visscher, after Cornelis Visscher (II), 1775, print, RP-P-1938-1963

Leeuw

Cornelis van Noorde, 1766, print, RP-P-1886-A-10021

Buste van een lachende boer

Adriaen van Ostade, 1650 - 1652, print, RP-P-OB-12.631

Rot en Paard, de Vis met zyn staart

Jan van Lee, 1739 - 1786, print, RP-P-OB-84.345