Found:


Plattegrond van Tongeren, ca.…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1705, drawing, RP-T-00-3661D-13

Plattegrond van Oudenaarde, 1707

Samuel Du Ry de Champdoré, 1707, drawing, RP-T-00-3661C-9

Plattegrond en profiel van…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1706, drawing, RP-T-00-3661A-9

Plattegrond van Roermond, 1705

Samuel Du Ry de Champdoré, 1705, drawing, RP-T-00-3661B-6

Plattegrond van Hasselt, ca.…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1705, drawing, RP-T-00-3661D-12

Plattegrond van Nieuwpoort (aan de…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1701 - 1715, drawing, RP-T-00-3661A-12

Plattegrond van het Fort bij…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1701 - 1715, drawing, RP-T-00-3661A-17

Legerkampen van de Hollandse en de…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1705, drawing, RP-T-00-3661D-5

Plattegrond van Trier, 1705

Samuel Du Ry de Champdoré, 1705, drawing, RP-T-00-3661B-15