Straatverkopers

Schalekamp & Van de Grampel, 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.723

Dieren

Schalekamp & Van de Grampel, 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.713

Zoo kan het fabeldicht u leeren en…

Schalekamp & Van de Grampel, 1787 - 1849, print, RP-P-OB-204.730

Belgische Revolutie

Schalekamp & Van de Grampel, 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.726

Klein Duimpje en de Gelaarsde kat

Schalekamp & Van de Grampel, 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.553

Den dappren krijgers, die gij hier…

Schalekamp & Van de Grampel, 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.608

Robinson Crusoe

Schalekamp & Van de Grampel, 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.597