Found:


Gelderse boer en boerin

Ludwig Gottlieb Portman, after Dirk van Oosterhoudt, after Jan Willem Pieneman, 1804, print, BI-B-FM-107-12

Gelderse boer en boerin

Ludwig Gottlieb Portman, after Dirk van Oosterhoudt, after Jan Willem Pieneman, 1829, print, BI-B-FM-108-12

Gelderse boer en boerin

Ludwig Gottlieb Portman, after Dirk van Oosterhoudt, 1807, print, BI-B-FM-109B-1