Plattegrond van Den Briel, ca.…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1701 - 1715, drawing, RP-T-00-3661A-3

Slagorde van het Franse leger…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1705, drawing, RP-T-00-3661D-6

Plattegrond van Oudenaarde, 1707

Samuel Du Ry de Champdoré, 1707, drawing, RP-T-00-3661C-9

Plattegrond van Maastricht, ca.…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1701 - 1715, drawing, RP-T-00-3661B-8

Beleg van Traarbach, 1704

Samuel Du Ry de Champdoré, 1704, drawing, RP-T-00-3661D-19

Slagorde van de het Geallieerde…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1701 - 1715, drawing, RP-T-00-3661D-2

Plattegrond van Willemstad, ca.…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1701 - 1715, drawing, RP-T-00-3661C-1

Beleg van Ath, 1706

Samuel Du Ry de Champdoré, 1706, drawing, RP-T-00-3661D-15

Slagorde van de geallieerde troepen…

Samuel Du Ry de Champdoré (possibly), 1708, drawing, RP-T-00-3661D-24

Plattegrond van Slot Loevestein,…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1701 - 1715, drawing, RP-T-00-3661A-15