Found:


Militairen

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.738

Beroepen en ambachten

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.708

Figuren en beroepen

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.740

Figuren, beroepen en ambachtslieden

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.751

Afbeelding van een korps schutters

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.719

Zoo kan het fabeldicht u leeren en…

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.732

De dappre krijger, onder…

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.749

Blauwbaard

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.720

Paljas

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.707

Straatverkopers

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.725