Found:


Militairen

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.738

Beroepen en ambachten

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.708

Figuren en beroepen

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.740

Afbeelding van een korps schutters

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.719

Zoo kan het fabeldicht u leeren en…

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.732

Straatverkopers

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.725

Trap des ouderdoms

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.559

Zie hier het leven en bedrijf / Van…

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.556

Floskaartjes

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.545

Strijd tegen de Belgen

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, print, RP-P-OB-204.564