Found:


Boeren of dorpze kermis-vreugd.

Monogrammist LBM (prentmaker), 1725 - 1780, print, RP-P-OB-84.259

Komt kinderen ziet deez' wakkere…

Monogrammist LBM (prentmaker), 1806 - 1830, print, RP-P-OB-204.258

Legt by al de veele prenten, die…

Monogrammist LBM (prentmaker), 1806 - 1830, print, RP-P-OB-204.288

Boeren of dorpze kermis-vreugd

Monogrammist LBM (prentmaker), 1725 - 1780, print, RP-P-OB-204.187

Deeze groepjens naakte kindren, ('t…

Monogrammist LBM (prentmaker), after Michiel Mosijn, 1806 - 1830, print, RP-P-OB-205.155

Gelyk de vreugd elk kan behagen /…

Monogrammist LBM (prentmaker), 1806 - 1830, print, RP-P-OB-205.031

Lieve kindren, beschouwd deez'…

Monogrammist LBM (prentmaker), 1806 - 1830, print, RP-P-OB-205.034

Gelyk de vreugd elk kan behagen /…

Monogrammist LBM (prentmaker), 1806 - 1830, print, RP-P-1937-1938

Nu ik mijn vijand heb gemaakt…

Monogrammist LBM (prentmaker), 1767 - 1793, print, RP-P-OB-204.789

Hier ziet gy jonge jeugd! veel…

Monogrammist LBM (prentmaker), 1767 - 1793, print, RP-P-1989-40