Found:


Kaart van Oude en Nieuwe Struit

Jan Luyken, c. 1960 - c. 1980, print, RP-P-2010-222-2872

Titelprent Caartboeck van Voorne,…

Romeyn de Hooghe, c. 1960 - c. 1980, print, RP-P-2010-222-2873

Kaart van de Purmer (rechterhelft),…

Johannes Leupenius, c. 1960 - c. 1980, print, RP-P-2010-222-3099

Vaandels, standaarden en pauken…

Topografische Inrichting, after Hendrik Pola, 1914, RP-P-OB-84.205

Buffet van coromandelhout

Carel Adolph Lion Cachet, 1910, furniture, BK-1982-73

Suite of furniture

Michel de Klerk, 1917 - 1918, furniture, BK-1984-13-B

Ameublement van beuke- en zwart…

Michel de Klerk, 1916, table, BK-1984-13

Suite of furniture

Michel de Klerk, 1917 - 1918, furniture, BK-1984-13-C