Found:


Rinaldo en Armida

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-00-384

De reus Cajanus te Haarlem

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-1993-110

Studie voor een vignet voor een…

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-1966-10

Studieblad met een roos

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-1951-142

Paneelvulling met herrijzende…

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-1951-100

Titelblad of illustratie van een…

Bernard Picart, 1717, drawing, RP-T-1951-90

Anatomie en Natuurgeschiedenis

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-1951-88

Vignet met boom in pot voor gebouw

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-1951-85

Engel met banderol boven landschap

Bernard Picart, 1709, drawing, RP-T-1951-81

Interieur met attributen van de…

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-1898-A-3774