Found:


Jongerenmanifestatie

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentary photographs, NG-1977-276-3

Failliete scheepswerf

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentary photographs, NG-1977-276-28

Werkloze stucadoor

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentary photographs, NG-1977-276-8

Fabriekshal van Enka-Glanzstoff

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentary photographs, NG-1977-276-69

Viswedstrijd voor werklozen

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentary photographs, NG-1977-276-19

Kaartende werklozen

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentary photographs, NG-1977-276-7

Behandeling begroting Sociale Zaken

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentary photographs, NG-1977-276-48

Aanvullende werkgelegenheid

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentary photographs, NG-1977-276-21

Verlaten bedrijfshal van het…

Eddy Posthuma de Boer, 1977, documentary photographs, NG-1977-276-63