Villa Firenze: Humphry op een trap

Bart Sorgedrager, 1998 - 2001, documentary photographs, NG-2001-15-F-10-A

Villa Caletta: Simone bezig aan de…

Bart Sorgedrager, 1998 - 2001, documentary photographs, NG-2001-15-C-13-A

Villa Firenze: schoenen in de hal

Bart Sorgedrager, 1998 - 2001, documentary photographs, NG-2001-15-F-6-A

Villa Dolcè: de keuken in het…

Bart Sorgedrager, 1998 - 2001, documentary photographs, NG-2001-15-D-5-A

Het oude huis van Petra en Edwin

Bart Sorgedrager, 1998 - 2001, documentary photographs, NG-2001-15-D-1-A

Villa Dolcè: Petra en Edwin in de…

Bart Sorgedrager, 1998 - 2001, documentary photographs, NG-2001-15-D-11-A

Villa Caletta: Felicitaties met het…

Bart Sorgedrager, 1998 - 2001, documentary photographs, NG-2001-15-C-14-A

Villa Espèria: de toekomstige…

Bart Sorgedrager, 1998 - 2001, documentary photographs, NG-2001-15-E-12

Villa Belforte: het nieuwe huis van…

Bart Sorgedrager, 1998 - 2001, documentary photographs, NG-2001-15-B-8-A

Het oude huis van Irene en Victor:…

Bart Sorgedrager, 1998 - 2001, documentary photographs, NG-2001-15-E-14-A