Portret van Femke de Snayer,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-28

Portret van J.H. van Rooijen,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-53

Portret van Murat Cifsi, kok -…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-16

Portret van Jo Peters, boer -…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-47

Portret van Aart Vermeij,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-38

Portret van Jan Kruithof, proces…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-29

Portret van Annie van Bergen,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-13

Portret van Harm Blanken,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-30

Portret van Marcos Mathias,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-21

Portret van Suzanne Roelofs,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-34