Found:


De Saint Lawrence, gezien vanaf de…

J. Dearden Holmes, 1924 - 1926, stereograph, RP-F-F11410-C

Rue du Petit Champlain, Québec

J. Dearden Holmes, 1924 - 1926, stereograph, RP-F-F11410-I

Kanonnen aan de Plains of Abraham…

J. Dearden Holmes, 1924 - 1926, stereograph, RP-F-F11410-A

Voetpad over de Québecbrug

J. Dearden Holmes, 1924 - 1926, stereograph, RP-F-F11410-L

Man leest boek onder een boom

William Morris Grundy (possibly), 1857 - 1859, stereograph, RP-F-2000-12-54

Gezicht op Cathedral Mountain,…

J. Dearden Holmes, 1924 - 1926, stereograph, RP-F-F11422-A

Bedoeïenenfamilie bij hun tent,…

anonymous, 1926 - 1927, stereograph, RP-F-F11440-F

Archeoloog Gerald Lankester Harding…

anonymous, 1926 - 1927, stereograph, RP-F-F11440-L

Amusementshal Saltair bij Salt Lake…

J. Dearden Holmes, 1924 - 1926, stereograph, RP-F-F11428-A

Kantoren van de Heiligen der…

J. Dearden Holmes, 1924 - 1926, stereograph, RP-F-F11434-A