Found:


Het Kapitool te Rome

Israël Silvestre, 1631 - 1691, drawing, RP-T-1948-528

Koning Lodewijk XIV en zijn…

Jean Lepautre, Israël Silvestre, 1664, print, RP-P-1992-32

Kustgezicht met rechts een schip…

Israël Silvestre, 1631 - 1691, drawing, RP-T-1941-7

Kustgezicht met rechts een schipper…

Israël Silvestre, 1631 - 1691, drawing, RP-T-1941-8

Kustgezicht met een open tent en…

Israël Silvestre, 1631 - 1691, drawing, RP-T-1941-6

Titelprent met zicht op kasteel…

Israël Silvestre, after Jean Lepautre, after 1664, print, RP-P-1992-26