Found:


Ruïne van Kasteel de Haar te…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1892, photograph, RP-F-00-5578

Seminarie van het bisdom Breda en…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1904, photograph, RP-F-00-5517

Façades van Hoogstraat 345-347 te…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1901, photograph, RP-F-00-5469

Gestutte traptoren van de…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (manner of), 1904, photograph, RP-F-00-5496

Gezicht op de Hervormde Kerk te…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1902, photograph, RP-F-00-5575

Gezicht op de Hoornbrug en een…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1891, photograph, RP-F-00-5601

Gezicht op de Hoornbrug en een…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1891, photograph, RP-F-00-5602

Ruïne van Kasteel de Haar te…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1892, photograph, RP-F-00-5576

Westzijde van de…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), 1893, photograph, RP-F-00-5044

Gezicht op het noordtransept van…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), 1893, photograph, RP-F-00-5063