BankGiro Loterij

Het Rijksmuseum is sinds 1998 begunstigde van de BankGiro Loterij en ontvangt jaarlijks een bedrag voor het aankopen van kunstwerken.

bgl

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Deelnemers aan de loterij maken kans op prijzen en steunen tegelijkertijd alle vormen van cultuur in Nederland: van molens tot concerten en van festivals tot musea. Jaarlijks draagt de Bankgiro Loterij minimaal 40% van de totale inkomsten (€158,9 miljoen in 2018) bij aan 77 organisaties die werken op het terrein van cultuur en monumentenzorg in Nederland. Sinds 2012 kunnen deelnemers aan de BankGiro Loterij zelf aangeven voor welke culturele organisatie zij willen meespelen en dus naar wie de opbrengst van hun loten gaat.

muziek

Muziek in het Rijksmuseum

De BankGiro Loterij heeft in februari 2017 tijdens het Goed Geld Gala een extra projectbijdrage van € 580.000 toegekend aan ‘Muziek in het Rijksmuseum’. Het Rijksmuseum wil hiermee een divers muziekprogramma bieden voor een breed publiek en zo het museumbezoek verrijken.

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: Wij zijn ongelooflijk blij dat de BankGiro Loterij gelooft in onze dromen. Muziek is net als het Rijksmuseum van iedereen en verbindt mensen met kunst en geschiedenis. Wij hopen onze bezoekers met de muziekprogramma’s te verrassen en hun blikveld te verruimen.

Jaarlijkse bijdrage BankGiro Loterij

Naast de extra bijdrage voor het muziekproject mag het Rijksmuseum met het Mauritshuis, Van Gogh Museum en Kröller-Muller Museum ook rekenen op de jaarlijkse gezamenlijke bijdrage van ruim €8 miljoen ten behoeve van aankopen. Ook kan het Rijksmuseum zijn ambitie ‘Alle kinderen naar de Nachtwacht’ blijven nastreven. Dankzij de loterijspelers die gericht een Rijksmuseumlot kopen kunnen schoolkinderen uit alle hoeken van Nederland rekenen op gratis busvervoer.

Speel mee met de BankGiro Loterij en steun het culturele erfgoed in Nederland!
Kijk voor meer informatie over de BankGiro Loterij op www.bankgiroloterij.nl.

Aangekocht met steun van de BankGiro Loterij