Allegorische figuren bij een grafmonument, Jacob Folkema, 1723