Jij & de Gouden Eeuw

Studenten krijgen een onvergetelijke geschiedenisles en doen inspiratie op voor hun eigen manier van lesgeven.

jij

Studenten nemen deel aan een lesstofvervangend programma dat ontwikkeld is voor het Primair Onderwijs. Zij ervaren zelf wat dit programma teweegbrengt en reflecteren op de didactische keuzes. Wat kunnen zij hiervan leren voor hun eigen lessen?

Bij dit programma hoort voorbereiding. Hieronder bij ‘in de klas’ vindt u een pdf met alle informatie. Laat studenten in ieder geval het computerspel spelen en nadenken over de didactische visie.

Studenten kruipen in de huid van iemand uit de Gouden Eeuw. In een 17de-eeuws theater in de Teekenschool spelen de studenten met professionele acteurs verhalen over hun eigen personages. Ze ontmoeten Rembrandt, vluchten mee in de boekenkist van Hugo de Groot en ervaren de kou in het Behouden Huys op Nova Zembla. Zo krijgen de objecten in het museum betekenis.

Studenten krijgen een onvergetelijke geschiedenisles. Zij zullen bovendien inspiratie opdoen voor hun eigen manier van lesgeven.

Voor vragen kunt u terecht bij Annemiek Spronk, a.spronk@rijksmuseum.nl

Voor wie

  • PABO: bijv. bij minor kunst en cultuur(educatie)
  • HBO/WO-studenten, bijv. lerarenopleiding geschiedenis

Boeken

Waar

Het programma start in de Teekenschool, Hobbemastraat 25 (tegenover het Zuiderbad). Meldt u zich daar uiterlijk 15 minuten voor aanvang.

Duur

2,5 uur

Prijs

€ 225 voor de hele klas (max. 36 studenten), inclusief max. 6 begeleiders en een rondleiding in het museum

In de klas

Kerndoelen

Mens en maatschappij 36, 37, 40
Kunst en cultuur 50, 52