Geloof zuivert de harten van de…

Dirck Volckertsz. Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1557 - 1561

Dwaze wereld verkiest het…

Dirck Volckertsz. Coornhert, naar Hendrick Goltzius, 1575 - 1581

Verkeerde Overtuiging leidt de…

Dirck Volckertsz. Coornhert, naar Hendrick Goltzius, 1575 - 1581

Salomo's afgoderij

Dirck Volckertsz. Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1551

God verschijnt voor Abraham

Dirck Volckertsz. Coornhert (toegeschreven aan), naar Maarten van Heemskerck, 1549

Gevangenname van Frans I tijdens de…

Dirck Volckertsz. Coornhert (mogelijk), naar Maarten van Heemskerck, 1570 - 1640

Laatste Oordeel

Dirck Volckertsz. Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1552

De Deugdzame vrouw bedient haar…

Dirck Volckertsz. Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1555

Bileam (Balaäm) en de engel

Dirck Volckertsz. Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1581 - 1633

Reis van de barmhartige Samaritaan…

Dirck Volckertsz. Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1549

Triomf van David

Dirck Volckertsz. Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1559

Waarheid leert de mens God…

Dirck Volckertsz. Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578