Vlucht naar Egypte

Jan Collaert (II), naar Jan van der Straet, 1576 - 1628

Graflegging van Christus

Jan Collaert (II), naar Maerten de Vos, 1598 - 1618

Doop van Christus

Jan Collaert (II), naar Maerten de Vos, 1598 - 1618

David en Batseba: het negende Gebod

Jan Collaert (II), naar Maerten de Vos, 1585 - 1589

Heilige Thais van Egypte

Jan Collaert (II), naar Maerten de Vos, 1570 - 1618

Aanbidding door de herders

Jan Collaert (II), naar Maerten de Vos, 1598 - 1618

Genezing van een verlamde

Jan Collaert (II), naar Maerten de Vos, 1598 - 1618

Christus wordt gekroond met de…

Jan Collaert (II), naar Maerten de Vos, 1598 - 1618

Kruisafneming

Jan Collaert (II), naar Maerten de Vos, 1598 - 1618

Februari

Jan Collaert (II), naar Joos de Momper (II), 1586 - 1618

Pelagia Mima van Antiochië

Jan Collaert (II), naar Maerten de Vos, 1570 - 1618

David en Batseba: het negende Gebod

Jan Collaert (II), naar Maerten de Vos, 1585 - 1589