De warme stove te Utrecht, 1366

Willem Steelink (I), naar Hendrik Albert van Trigt, 1865 - 1870

De Witte Heeren te Middelburg…

Willem Steelink (I), naar Pieter Stortenbeker, 1865 - 1870

Toltoren te Utrecht, Romeinse tijd

Willem Steelink (I), naar Jan Frederik van Deventer, 1865 - 1870

Het graven de Drususgracht door de…

Willem Steelink (I), naar Pieter Lodewijk Francisco Kluyver, 1865 - 1870

Ruiters te paard en doden

Leendert Springer (I) (mogelijk), in of voor 1844

Haringvisserij in de 12e eeuw

Willem Steelink (I), naar Johan Adolph Rust, 1865 - 1870